O kancelarii

O kancelarii

Kancelaria Notarialna Alicji Lehmann działa w Bydgoszczy od 1 grudnia 2008 roku.

 

Kancelaria jest zlokalizowana w centrum miasta, przy ul. Chodkiewicza 15, z bardzo dogodnym dojazdem zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodem. W sąsiedztwie kancelarii znajduje się bezpłatny parking.

 

Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

 

Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

 

W razie wątpliwości chętnie służymy radą w zakresie konieczności stosowania formy notarialnej, a także możliwości jej użycia i korzyści z tego płynących dla Stron.