Koszty

Koszty

Notariusz, za wykonywane czynności, pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – Dz. U. nr 148 z 2004 roku poz. 1564. Niezależnie od tego, notariusz, przy dokonywanej czynności, pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.

 

Poniżej odnajdziecie Państwo akty prawne, regulujące powyżej wskazane kwestie. Dla dokładnego ustalenia kosztów danej czynności oraz udzielenia wszelkich oczekiwanych wyjaśnień, zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Taksa notarialnapobierz dokument

 

Stan prawny załączonych dokumentów na dzień 03.04.2010 r.