Witamy

Szanowni Pa?stwo,

Serdecznie witam na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej, któr? prowadz? w Bydgoszczy

Mi?o mi go?ci? Pa?stwa i mam nadziej?, ?e znajdziecie Pa?stwo na stronie wszystkie poszukiwane informacje. W razie pyta? lub w?tpliwo?ci zapraszam tak?e do kontaktu telefonicznego i za po?rednictwem poczty elektronicznej.

Mam nadziej?, ?e spotkamy si? w kancelarii, aby?my mogli fachowo i solidnie dopomóc Pa?stwu w za?atwieniu Waszych Spraw.

                                   zapraszam,

                                   Alicja Lehmann

Usługi

  • Sprzeda? i zamiana gruntów, domów, mieszka?
  • Umowy i statuty spó?ek handlowych
  • Protoko?y zgromadze? wspólników
  • Testamenty i akty po?wiadczenia dziedziczenia
  • Umowy darowizny, zamiany
  • Po?wiadczenia dokumentów, dat
  • Odpisy, wypisy i wyci?gi z dokumentów
  • Inne ...

Szybki kontakt
tel/fax 052 325-12-60


kancelaria@notariusz-lehmann.pl


Strony WWW: incet.pl